Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2020r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:
·Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl
·Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl
·Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl
·Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych – p.bilinska@uksw.edu.pl
·Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku - m.salyga@uksw.edu.pl
·Wydział Studiów nad Rodziną - m.miniewicz@uksw.edu.pl
Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r.
zał. nr 20

Komunikat dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania

Komunikat Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania - pobierz

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Informacja dotycząca ulgi w opłatach za akademiki

Decyzja Kierownika Zakładu Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" z dnia 25.03.2020 r. w sprawie wysokości ulgi w opłatach za pobyt w domach studenckich:
- pobierz - str.1/2
- pobierz - str.2/2

Komunikat na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego

Warszawa, 18 marca 2020 roku

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz.
na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego
Komunikat dotyczy:
- składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów,
- wypłat przyznanych stypendiów

Komunikat - pobierz

UWAGA! Wnioski składane drogą elektroniczną prosimy wysyłać zaszyfrowane.

W tym celu należy w pierwszej wiadomości email wysłać zaszyfrowany plik PDF. W kolejnej wiadomości należy wysłać kod do odszyfrowania pliku.