Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Specjalne dla osób niepełnosprawnych

Drodzy Studenci,

od 01.03.2017 r. wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych muszą być rejestrowane poprzez system USOSWEB.

Przed zarejestrowaniem wniosku należy złożyć orzeczenie wraz z ankietą u Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Aby zarejestrować wniosek należy:

- zalogować się na konto USOSWEB

- z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać od 5 września do 31 maja. Najbliższe terminy:

  • 05.09.2017 - 10.10.2017
  • 11.10.2017 - 31.10.2017
  • 01.11.2017 - 30.11.2017

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student, który pobierał w danym roku stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych a jego orzeczenie utraciło ważność, aby nadal otrzymywać stypendium musi w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek.

Formularze o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku