Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Stypendium Rządu RP

Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Natomiast Dział Pomocy Materialnej dla studentów na podstawie otrzymanych informacji od BUWiWM przygotowuje listy wypłat.

Kontakt i informacje:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
faks: (+48 22) 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl