Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Opłaty

Informacje o opłatach za akademik w roku akademickim 2017/2018

   Nowe domy studenckie:

  1. za miejsce w pokoju dwuosobowym                       - 500 zł/m-c
  2. za miejsce w pokoju małżeńskim                            - 530 zł/m-c
  3. za miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych   - 530 zł/m-c

  Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają; opłatę za pobyt (500zł lub 530zł) + kaucję zwrotną w wysokości 590zł oraz opłatę w wysokości 50zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie wzrostu ceny mediów.

Opłatę za pobyt jak również kaucję studenci wpłacaja przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego w dniu zakwaterowania.

  Stara zabudowa:

  1. za miejsce w pokoju trzyosobowym                       - 300zł/m-c
  2. za miejsce w pokoju dwuosobowym                      - 375zł/m-c
  3. za miejsce w pokoju jednoosobowym                    - 415zł/m-c

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają kaucję w wysokości:

  1. studenci z Polski - pełną opłatę miesięczną, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie wzrostu ceny mediów
  2. studenci obcokrajowcy - kaucję w wysokości 500zł, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie wzrostu ceny mediów

Opłatę za pobyt jak również kaucję studenci wpłacają przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego.