Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Uwaga! DPMS informuje, że sprawy kilku studentów naszej Uczelni zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego za pobieranie świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów

Przypominamy! student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów?. Nie dostosowanie się do tych zaleceń pociąga za sobą wszelkie negatywne konsekwencje włącznie z wydaleniem z uczelni.

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnie przypomnieć, że zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ?student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów?. O konieczności wskazania kierunku, z którego pobierane będą odnośne świadczenia został poinformowany każdy wnioskujący o pomoc materialną Student. Dlatego z tym większym ubolewaniem Odwoławcza Komisja przyjęła do wiadomości informację, że pewna grupa Studentów naszego Uniwersytetu pobierała świadczenia z kilku uczelni.

W związku z powyższym Odwoławcza Komisja pragnie przypomnieć, że na gruncie art. 211 (i dalszych) Studenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, zaś jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych przez ustawodawcę jest wydalenie z uczelni (art. 212 pkt 5).

Pracownicy Działu Pomocy Materialnej dla Studentów wyjaśnili, zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu, większość spraw, o których zawiadomił w piśmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niektóre sprawy zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego.