Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00 
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00 
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------

Wnioski do pobrania dla doktorantów

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :

  • załącznik nr 11 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  • załącznik nr 19 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Dodatkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów:

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów:

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • załącznik nr 12 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • załącznik nr 19 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • Ankieta - pobierz

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

na rok akademicki 2019/2020

 
Obowiązkowe formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim
  • załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie akademika

Dodatkowe formularze do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów:

  • załącznik nr 7 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  • oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Formularz o przelewanie stypendium na konto: