Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Wnioski do pobrania dla doktorantów

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :

 • załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Dodatkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów:

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów:

 • załącznik nr 4 pdf - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
 • załącznik nr 4 word
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • załącznik nr 9 - wykaz aktywności naukowej, należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (zał. nie dołącza się do wniosku)

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 • załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • Ankieta - pobierz

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

 • załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie zapomogi
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Obowiązkowe formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim

Dodatkowe formularze do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów:

Formularz o przelewanie stypendium na konto: