Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty - zał. nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów

Doktoranci studiów stacjonarnych starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dodatkowo do wniosku dołączają:

  • ksero umowy najmu mieszkania
  • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Akademiku

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :