Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty - zał. nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów

Doktoranci studiów stacjonarnych starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dodatkowo do wniosku dołączają:

  • ksero umowy najmu mieszkania
  • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Akademiku

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :

  • załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 7 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  • oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania - dotyczy doktorantów starających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości