Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00 
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00 
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------

Wnioski do pobrania dla studentów

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Formularze o przyznanie stypendium rektora: 

  • załącznik nr 8 - wykaz osiągnięć studenta dla studentów
  • załącznik nr 18 - wzór zaświadczenia za działalność w kole naukowym lub aktywność w samorządzie studentów lub działalność społeczną
  • załącznik nr 19 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Formularz o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  • załącznik nr 19 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • ankieta

Formularz o przyznanie zapomogi:

Formularz o przelewanie stypendium na konto:

Formularz o przyznanie miejsca w domu akademickim:

  • załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie akademika
  • załącznik nr 7 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  • oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców