Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Wnioski do pobrania dla studentów

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 9 (punktacja oraz wytyczne) - należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora (zał. nie dołącza się do wniosku)

Formularz o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Formularz o przyznanie zapomogi:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Formularz o przelewanie stypendium na konto:

Formularz o przyznanie miejsca w domu akademickim: