Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Informacja Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW

Odwoławcza Komisja Stypendialna UKSW w dniu 4 lipca 2013 r. rozpatrzyła wnioski studentów o 
przyznanie miejsca w domach studenckich. Wszystkie decyzje zostały przekazane do DPMS. 
Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie miejsca w DS otrzymają decyzję pocztą. 
Nie ma możliwości uzyskania informacji o decyzji drogą telefoniczną lub mejlową.
Od decyzji OKS nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może zwrócić się do 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW. 
Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy zostaną rozpatrzone przez OKS we wrześniu.
Każdy student, składając wniosek o przyznanie miejsca w DS, oświadczył, że: 
„przyznane z Uczelni miejsce w akademiku Osiedla „Przyjaźń” nie odstąpię innej osobie. 
W przypadku rezygnacji z akademika zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 
Działu Pomocy Materialnej o zaistniałym fakcie. Studenci, którzy rezygnują z przyznanego im miejsca w 
DS, są zobowiązani do powiadomienia niezwłocznie o rezygnacji w formie pisemnej DPMS.

Przewodniczący OKS
Paweł Janas
p.janas@uksw.edu.pl