Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami RP

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Pomocy Materialnej (pok. 003). Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty-do wglądu,
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA- do pobrania ze strony (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania),
  • obowiązkowe oświadczenie studenta (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania)
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy
  • ukończenia studiów
  • obrony pracy magisterskiej
  • skreślenia z listy studentów
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

Kontakt do osoby zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów i doktorantów: a.garlepow@uksw.edu.pl