Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Odbiór pozytywnych decyzji dot. stypendium socjalnego i stypendium rektora

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2020 z dnia 06.02.2020 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 29.02.2020 r.
Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
 
Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23