Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Komunikat na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego

Warszawa, 18 marca 2020 roku

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz.
na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego
Komunikat dotyczy:
- składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów,
- wypłat przyznanych stypendiów

Komunikat - pobierz

UWAGA! Wnioski składane drogą elektroniczną prosimy wysyłać zaszyfrowane.

W tym celu należy w pierwszej wiadomości email wysłać zaszyfrowany plik PDF. W kolejnej wiadomości należy wysłać kod do odszyfrowania pliku.