Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00 
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00 
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------

Informacja dotycząca akademików - II tura

W dniu 3 września 2018 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów UKSW rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsc w domach studenckich w ramach II tury przyznawania miejsc

(dla osób rozpoczynających studia).
 

 lista osób którym przyznano lub odmówiono miejsca w akademiku  -załącznik

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r.

Informacja dotycząca akademików z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołań) - I tura

Informacja Wiceprzewodniczącej Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 31 lipca 2018 roku oraz lista osób, które otrzymały miejsce w domu studenckim oraz lista osób które nie otrzymały miejsca w domu studenckim - załącznik

Komunikat dotyczący zmian godzin przyjmowania studentów

W dniach od 31 lipca do 3 sierpnia

Dział Pomocy Materialnej

będzie przyjmował studentów w godzinach od 10:00 do 14:00

Informacja dotycząca przyznania akademików

Informacja Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 30 czerwca 2018 r. oraz lista osób, które otrzymały miejsce w domu studenckim oraz lista osób które nie otrzymały miejsca w domu studenckim - załącznik

TERMINY SKŁADNIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 29 maja 2018r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 16 lipca do 3 sierpnia 2018r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2017 - wymagane dokumenty

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Odbiór decyzji pozytywnych dot. stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 4/2018 z dnia 16.01.2018 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania w/w świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych (stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów) upływa w dniu 15.02.2018 r.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23

Wypłata stypendiów dla studentów za październik i listopad 2017

Uprzejmie informujemy, że stypendia dla studentów za październik i listopad 2017 zostały zrealizowane.

Szanowni Studenci

W dniu 23.10.2017 (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie czynny w godz. 10 - 14.

W dniu 9.10.2017 (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie czynny w godz. 10 - 14

W dniu 9.10.2017 (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie czynny w godz. 10 - 14.