Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Informacja o stypendiach za czerwiec 2011

Uprzejmie informujemy, że stypendia za miesiąc czerwiec zostały już przelane.

Informacja o wypłatach za maj 2011 r.

Dział Pomocy Materialnej informuje, że zostały przelane stypendia dla studentów i doktorantów za miesiac maj 2011.

Do odbioru są również stypendia Ministra i Rządu RP.

Termin składania wniosków o akademik dla studentów I-IV roku (nie dotyczy osób, które się bronią w tym roku)

Uwaga studenci studiów stacjonarnych!  Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2011/2012: od 10 maja do 10 czerwca 2011 r.

Dla studentów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów oraz dla studentów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów uzupeniających będzie odrębny termin składania wniosków o akademik. Wszelkie informacje odnośnie terminu składania wniosków bedą podane na stronie.

Uwaga studenci!!! zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym!!!

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r. będą miały miejsce następujące zmiany w systemie pomocy materialnej:

I. ZMIANY W STYPENDIACH NAUKOWYCH I SPORTOWYCH !!!

Likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wyniki w sporcie, które zostaje zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Uwaga studenci!!!

Przypominamy, że do 10 dnia każdego miesiąca należy złożyć w DPMS kwity za akademik oraz zgłosić wszelkie zmiany dotyczące numeru konta.

Uwaga studenci stacjonarni!!! Odbiór decyzji pozytywnych!!!.

UWAGA STUDENCI !!!

Decyzją Prorektora ds. Studenckich Nr 3/2011 z dn. 19.01.2011 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dot. przyznawania swiadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych na rok akad.

Ważny komunikat dla studentów, którzy ukończyli jeden kierunek studiów magisterskich (dot. stypendiów socjalnych)

Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie i złożyli wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia się do Działu Pomocy Materialnej pokój 004, 003, 006  od wtorku do piątku w godz. 10-12 . Sprawa bardzo pilna!

Ustalone progi i stawki stypendialne na rok akad.2010/2011

USTALONE PROGI I STAWKI STYPENDIALNE NA ROK AKAD.2010/2011

pobierz plik

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU II STOPNIA (stypendium za wyniki w nauce )

STUDENCI, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW  II STOPNIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW I STOPNIA W UKSW I UZYSKALI WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN ZOBOWIĄZANI SĄ RÓWNIEŻ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE NA ROK AKAD. 2010/2011 DO DNIA 05.11.2010 r.

Komunikat - Składanie wniosków o stypendia socjalne od XI 2010 r.

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, na wyżywienie i mieszkaniowego można składać do 10 dnia każdego miesiąca.  Wnioski powinny być kompletne.

W XI 2010 w terminie: od 5 do 10 XI. 2010 w pok. 004, 006  w godz. 9-12.