Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać od 5 września do 31 maja.

Najbliższe terminy:

  • 05.09.2017 - 10.10.2017
  • 11.10.2017 - 31.10.2017
  • 01.11.2017 - 30.11.2017

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Doktorant, który pobierał w danym roku stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych a jego orzeczenie utraciło ważność, aby nadal otrzymywać stypendium musi w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek.

Formularze o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  • załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • Ankieta - pobierz