Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Zapomoga

ZAPOMOGA

Zapomoga przeznaczona jest dla doktorantów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października do 30 września.

Do wniosku o zapomogę należy załączyć dokumenty potwierdzające, że doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych oraz odpowiednie zaświadczenia dotyczące zdarzenia losowego, na podstawie którego doktorant wnioskuje o zapomogę.

Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim

Doktorant nie może otrzymać zapomogi wyłącznie z tytułu trudnej sytuacji materialnej, jeżeli nie wystąpiło zdarzenie losowe

Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się:

  • śmierć najbliższego członka rodziny
  • nieszczęśliwy wypadek doktoranta lub najbliższego członka rodziny
  • klęska żywiołowa

Doktorant może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

  • załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie zapomogi
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku