Zadania Działu Pomocy Materialnej dla Studentów:

  • obsługa studentów i doktorantów w zakresie świadczeń stypendialnych
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przydzieleniem  świadczeń stypendialnych: – w ramach Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem miejsc w domach studenckich dla studentów i doktorantów,
  • sporządzanie list wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendium NAWA (Rządu RP) oraz stypendium Ministra,
  • przyjmowanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań studentów i doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Uniwersytetu, MEIN oraz GUS-u,
  • współpraca z Samorządem Studenckim, współpraca z Samorządem Doktoranckim, Komisjami Studenckimi oraz Kwesturą.