Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
ul. Wóycickiego 1/3
budynek 23 pokój 002, 003
01-938 Warszawa

mgr Anna Garlepów – specjalista ds. administracyjnych ( urlop)
tel: 22 569 68 48
e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl

Pok.002:

Obsługa:
Wydziału Studiów nad Rodziną
Wydziału Prawa i Administracji
Stypendiów Ministra (dotyczy wypłat)
Stypendiów NAWA (dotyczy wypłat)
mgr Marlena Miniewicz – kierownik DPMS
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Nauk Historycznych
Wydziału Społeczno-Ekonomiczny 
inż. Iwona Bugwidz-Żerańska – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 86
e-mail: i.bugwidz@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Marzena Sałyga – starszy specjalista ds. administracyjnych
tel.: 22 569 68 87
e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl

Pok.003

Obsługa:
Wydziału Prawa Kanonicznego
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Wydziału Nauk Pedagogicznych

Małgorzata Borycka – specjalista ds. administracyjnych
tel.: 22 569 96 98
e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Medycznego. Collegium Medicum,
Wydziału Teologicznego
ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów                                                Stypendiów dla doktorantów
mgr Paulina Pietrzak-specjalista ds administracyjnych
tel. 22 569 68 90
e-mail: p.pietrzak@uksw.edu.pl