Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
ul. Wóycickiego 1/3
budynek 23 pokój 002, 003, 404
01-938 Warszawa
Pok.404:

Obsługa:
Wydziału Studiów nad Rodziną
Stypendia Ministra (dotyczy wypłat)

mgr Marlena Miniewicz – kierownik DPMS
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Prawa i Administracji
ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

mgr Anna Garlepów – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 48
e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl

Pok. 002:

Obsługa:
Wydziału Nauk Historycznych
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

mgr Paulina Bilińska – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 86
e-mail: p.bilinska@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Marzena Sałyga – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 87
e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl

Pok. 003:

Obsługa:
Wydziału Prawa Kanonicznego
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Wydziału Nauk Pedagogicznych

Małgorzata Borycka – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 96 98
e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl

Obsługa:
Wydziału Medycznego. Collegium Medicum,
Wydziału Teologicznego oraz Doktorantów
Stypendiów NAWA (dotyczy wypłat)

mgr inż. Izabela Ołdakowska – specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 90
e-mail: i.oldakowska@uksw.edu.pl