Dział Pomocy Materialnej dla Studentów uprzejmie informuje studentów, że przygotowuje listy wypłat na podstawie otrzymanych informacji od MNiSW.

Stypendia Ministra wypłacane są jednorazowo.

Szczegółowe informacje na stronie: MNiSW