Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Opłaty

Informacje o opłatach za akademik w roku akademickim 2020/2021

   Nowe domy studenckie:

  1. miejsce w pokoju jednoosobowym                     - 590 zł/m-c
  2. miejsce w pokoju dwuosobowym                       - 560 zł/m-c
  3. miejsce w pokoju małżeńskim                            - 590 zł/m-c

  Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają: opłatę za pobyt (590zł lub 560zł) + kaucję zwrotną w wysokości 700zł oraz opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim.

  Stara zabudowa:

1. miejsce w pokoju dwuosobowym                      - 410zł/m-c 

2.  miejsce w pokoju dwuosobowym, gdy mieszka w nim jedna osoba                                                                                            - 590zł/m-c  
3. miejsce w pokoju jednoosobowym                    - 450zł/m-c

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają kaucję w wysokości:

  1. studenci z Polski - pełną opłatę miesięczną, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim
  2. studenci obcokrajowcy - kaucję w wysokości 650zł, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim

Decyzja w sprawie opłat rezerwacyjnych. 

Opłata dotyczy tych studentów którzy chcą utrzymać miejsce w domach studenckich Osiedla "Przyjaźń" w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 - ucząc się zdalnie  - pobierz