Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Druki do pobrania

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - ZUS ZZA

przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP - pobierz

przykładowy wzór dla obcokrajowców - pobierz

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń - ZUS ZWUA

przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP - pobierz

przykładowy wzór dla obcokrajowców - pobierz

 

Obowiązkowe oświadczenie studenta - pobierz

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZCNA