Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Stypendium rektora dla doktorantów

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2020/2021 (studenci i doktoranci): 1 -15 października 2020 roku

 
Drodzy Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.
 
– wzór wniosku o  stypendium rektora- wersja papierowa stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu (formularze do pobrania na dole strony)
– doktorant zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniami aktywność naukową
– średnia arytmetyczna ocen wynosi co najmniej 4,0.
Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej generowanej dla wszystkich lat studiów doktoranckich.
Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium rektora, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.
Liczbę punktów dla doktorantów określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w załączniku nr 17 do Regulaminu.
 

Formularze o przyznanie stypendium rektora

Progi i stawki w roku akademickim 2018/2019 - pobierz
Progi i stawki w roku akademickim 2017/2018 - pobierz
Progi i stawki w roku akademickim 2016/2017 - pobierz
Progi i stawki w roku akademickim 2015/2016 - pobierz
Progi i stawki w roku akademickim 2014/2015 - pobierz