Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Kontakt

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23 pokój 002, 003
01-938 Warszawa
 
Pok. 002:
 
Obsługa Wydziału Studiów nad Rodziną, Stypendia Ministra (dotyczy wypłat)
mgr Marlena Miniewicz - kierownik DPMS
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Społeczno - Ekonomicznego
mgr Paulina Bilińska - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 97 83
e-mail: p.bilinska@uksw.edu.pl 
 
Obsługa Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
mgr Marzena Sałyga - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl
 
Pok. 003:
 
Obsługa Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk Pedagogicznych
Małgorzata Borycka - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 96 98
e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Prawa i Administracji, ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
mgr Anna Garlepów - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 48
e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Teologicznego, Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, Doktorantów, Stypendiów RP (dotyczy wypłat)
mgr Izabela Ołdakowska - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 48
e-mail: i.oldakowska@uksw.edu.pl