Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Stypendium socjalne

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2020/2021 stypendium socjalne (studenci i doktoranci): 15 września 2020 roku - 31 maja 2021 roku

 
Drodzy Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.
 
Stypendium przyznawane jest:
  • od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2020
  • od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku 

Wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego są w wersji papierowej (formularze do pobrania na dole strony). Zasady co do przyznawania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości są takie same jak u studentów.

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów:

Progi i stawki na rok akademicki 2020/2021 - Zarządzenie Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r.