Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

O nas

Zadania Działu Pomocy Materialnej dla Studentów:

  • obsługa studentów i doktorantów w zakresie pomocy materialnej
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przydzieleniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w zakresie świadczeń stypendialnych: -  w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem miejsc w domach studenckich dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendium Rządu RP oraz stypendium Ministra,
  • przyjmowanie zgłoszen oraz wyrejestrowań studentów i doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Uniwersytetu, MNiSW  oraz GUS-u,
  • współpraca z Samorządem Studenckim oraz Komisjami Studenckimi,
  • współpraca z Kwesturą.