Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami RP

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Pomocy Materialnej (pok. 003). Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty-do wglądu,
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA- do pobrania ze strony (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania),
  • obowiązkowe oświadczenie studenta (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania)
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy
  • ukończenia studiów
  • obrony pracy magisterskiej
  • skreślenia z listy studentów
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

Kontakt do osoby zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów i doktorantów: a.garlepow@uksw.edu.pl