Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Terminy przyjmowania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 (studenci i doktoranci): 15 września 2020 - 31 maja 2021 roku

Drodzy Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest:

  • od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2020
  • od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku  

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu - wersja papierowa (formularze do pobrania na dole strony). Zasady co do przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych są takie same jak u studentów.

Formularze o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych