Przejdź do treści

Terminu odbioru pozytywnych decyzji dotyczących stypendium socjalnego oraz stypendium rektora do 8.03.2024

d_2_2024.pdfDecyzja nr 2/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024
19 lutego 2024