Przejdź do treści

Akty prawne

Zarządzenia, obwieszczenia i rozporządzenia, określające tryb postępowania w przyznawaniu studentom świadczeń.

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku z dnia 21 września 2023 r.