Przejdź do treści

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów informuje studentów, że przygotowuje listy wypłat na podstawie informacji otrzymanych od MEiN. Stypendia Ministra wypłacane są jednorazowo.

Szczegółowe informacje na stronie: MNiSW