Przejdź do treści

Formularze do pobrania

Niezbędne dokumenty, dotyczące stypendiów.

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Formularz o przyznanie zapomogi dla studentów:

Formularz o przelewanie stypendium na konto:

Formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim dla studentów:

Formularz do stypendium socjalnego dla doktorantów:

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów:

Formularze o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów:

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

Formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim dla doktorantów

Formularz o przelewanie stypendium na konto: