Przejdź do treści

O nas

Dział prowadzi wszelkie sprawy związane ze stypendiami przyznawanymi studentom i doktorantom UKSW.

Zadania Działu Pomocy Materialnej dla Studentów:

  • obsługa studentów i doktorantów w zakresie świadczeń stypendialnych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przydzieleniem  świadczeń stypendialnych w ramach Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem studentom i doktorantom miejsc w domach studenckich
  • sporządzanie list wypłat stypendiów studentom i doktorantom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendium NAWA (Rządu RP) oraz stypendium Ministra,
  • przyjmowanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań studentów i doktorantów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
  • sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Uniwersytetu, MEIN oraz GUS-u,
  • współpraca z Samorządem Studenckim, współpraca z Samorządem Doktoranckim, komisjami studenckimi oraz kwesturą.
Ludzie pokazujący kciuk do góry