Przejdź do treści

Kontakt

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 23 pokój 002, 003
01-938 Warszawa

Biuro czynne: wt.-śr. 9.00-14.00, czw.-pt. 10.00-15.00

 

 

 

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów


Pok.002

Obsługa:

Wydziału Studiów nad Rodziną
Stypendiów Ministra (dotyczy wypłat)
Stypendiów NAWA (dotyczy wypłat)

mgr Marlena Miniewicz – kierownik DPMS
tel.: 22 569 97 83
e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl

Obsługa:

Wydziału Nauk Historycznych
Wydziału Społeczno-Ekonomiczny

inż. Iwona Bugwidz-Żerańska – specjalista ds. administracyjnych
tel.: 22 569 68 86
e-mail: i.bugwidz@uksw.edu.pl

Obsługa:

Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Marzena Sałyga – st. specjalista ds. administracyjnych
tel.: 22 569 68 87
e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl

Pok.003

Obsługa:

Wydziału Prawa Kanonicznego
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Wydziału Nauk Pedagogicznych

Karolina Maroszek – st. referent ds. administracyjnych
tel.: 22 569 96 98
e-mail: k.maroszek@uksw.edu.pl

Obsługa:

Wydziału Medycznego. Collegium Medicum
Wydziału Teologicznego
ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów
Stypendiów dla doktorantów

mgr Paulina Pietrzak-specjalista ds administracyjnych
tel.: 22 569 68 90
e-mail: p.pietrzak@uksw.edu.pl

Obsługa:

Wydziału Prawa i Administracji

mgr Anna Garlepów -st.specjalista ds. administracyjnych
tel.: 22 569 68 48
e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl