Przejdź do treści

Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Dział Pomocy Materialnej dla Studentów przygotowuje listy wypłat na podstawie otrzymanych od NAWA listy stypendystów. Aby świadczenie mogło być wypłacone, studenci są zobowiązani do podania numeru konta bankowego, przedstawienia dokumentu potwierdzającego legalne przebywania na terenie RP oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego podsiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt i informacje:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa

Telefon: +48 22 390 35 00
Fax: +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl