Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Drodzy Studenci i Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2022r

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2022r.
Załącznik nr 20

Drodzy Studenci,
Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów pok. 002 i 003 bud. 23 ul. Wóycickiego 1/3 lub przesłać za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Terminy składania wniosków 

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – załącznik nr 20

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania

Informacje o opłatach za akademik w roku akademickim 2022/2023

Nowe domy studenckie:

  1. miejsce w pokoju dwuosobowym                       – 650 zł/m-c
  2. miejsce w pokoju małżeńskim                             – 680zł/m-c

Studenci oprócz opłaty za pierwszy miesiąc pobytu, wnoszą jednorazową kaucję w wysokości 800 zł oraz opłatę rejestracyjną w wysokości 100 zł, która nie podlega zwrotowi.

Stara zabudowa:

1. miejsce w pokoju dwuosobowym                                                              – 480zł/m-c
2. miejsce w pokoju dwuosobowym, gdy mieszka w nim jedna osoba   – 680zł/m-c
3. miejsce w pokoju jednoosobowym                                                           – 520zł/m-c

Studenci oprócz opłaty za pierwszy miesiąc pobytu, wnoszą jednorazową kaucję w wysokości dwukrotnej miesięcznej opłaty oraz opłatę rejestracyjną w wysokości 100 zł, która nie podlega zwrotowi.

Osiedle Przyjaźń:

Stara zabudowa: 01-355 Warszawa, Konarskiego 63, tel. (22) 487-15-21
Nowa zabudowa: 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 1-3

Jelonek: Recepcja tel. (22) 487-15-11, jelonek@osiedleprzyjazn.pl
Rogaś: Recepcja tel. (22) 487-15-31, rogas@osiedleprzyjazn.pl
Sarna: Recepcja tel. (22) 487-15-41, sarna@osiedleprzyjazn.pl

Informacja dotycząca przyznania miejsc w akademiku 2022/2023 dla studentów I roku

Lista osób którym przyznano lub odmówiono miejsca w akademiku  –załącznik

Informacja, dotycząca kwaterowania studentów na rok akademicki 2022/2023 w domach studenckich:

Nowa zabudowa: Rogaś pobierz, Jelonek pobierz , Sarna pobierz ;
Stara zabudowa – od dnia 26.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. w godzinach 9.00-14.00 kaucja-800 zł, opłata rejestracyjna-100 zł

Po terminach podanych w załączniku niewykorzystane miejsca przechodzą w gestię Osiedla Przyjaźń. Kwaterowanie studentów odbędzie się na podstawie imiennej listy przekazanej Osiedlu Przyjaźń przez Uczelnię. W sprawie wymaganych dokumentów, opłat i innych spraw związanych z zakwaterowaniem należy kontaktować się z właściwym Domem Studenta.

Więcej informacji dot. zakwaterowania: www.osiedleprzyjazn.pl

Lista akademików w Warszawie

Informujemy studentów, że Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wymienione akademiki i bursy studenckie oraz nie pośredniczy w rezerwacji miejsc w niżej wymienionych akademikach.